Η σύγχρονη προσέγγιση στην ενδοσκόπηση του πνεύμονα

Η Creta InterClinic πρωτοπορεί για τα δεδομένα της Κρήτης στις ενδοσκοπήσεις του Πνεύμονα. Ο ενδοβρογχικός υπέρηχος (EBUS) είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας που χρησιμοποιείται για την λήψη βιοψίας από τους λεμφαδένες και από μάζες στον Πνεύμονα. Είναι ένας τύπος αναβαθμισμένης ενδοσκοπησης.

Η λεμφαδενοπάθεια μεσοθωρακίου είναι μία κατασταση που χρήζει διερεύνησης. Μπορεί να οφείλεται σε μία λοίμωξη ή μια καλοήθη νόσο όπως η σαρκοείδωση ή σε κακοήθεια όπως λέμφωμα ή καρκίνο του πνεύμονα. Μπορεί επίσης οι διογκωμένοι λεμφαδένες να είναι μετάσταση από άλλα όργανα όπως το γαστρεντερολογικό, μαστός, ουροδόχος κύστη αλλά και άλλα οργανα. Μετά την λήψη υλικού από τον λεμφαδένα ή τους λεμφαδένες ή την μάζα ο παθολογοανατόμος αλλά και άλλοι εργαστηριακοί μέθοδοι θα μας δώσουν την τελική απάντηση. Μέχρι σήμερα η κύρια μέθοδος λήψης βιοψίας από τους λεμφαδένες ήταν το χειρουργείο της μεσαυλιοσκόπησης. Επίσης ο ενδοβρογχικός υπέρηχος (EBUS) χρησιμοποιείται και για την σταδιοποίηση όσον πάσχουν από μη-μικροκυτταρικό καρκίνο πνεύμονα και μπορούν πιθανόν να προβούν σε θεραπευτικό χειρουργείο, η σταδιοποίηση που θα γίνει με τον ενδοβρογχικό υπέρηχο θα δώσει την απάντηση στον ασθενή. Η διαδικασία γίνεται με μέθη ώστε ο ασθενής να μην ταλαιπωρείται κατά την διαδικασία αλλά πάνω απ`όλα για την ασφάλεια του. Σήμερα και μέσα σε μισή ώρα έχει γίνει λήψη βιοψίας από τους λεμφαδένες του μεσοθωρακίου ή την μάζα του πνεύμονα και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στο σπίτι του.

Κωνσταντίνος Πηγάκης, MD, PgD, MSc
Πνευμονολόγος – Εντατικολόγος
Επιστ. Δ/ντης Μ.Ε.Θ. CretaInterClinic

Παύλος Ζαρογουλίδης, M.D, Ph. D,
Επεμβατικός Πνευμονολόγος
Επιστημονικός Συνεργάτης της CretaInterClinic

Search

+