Ιδιωτικές Ασφάλειες

Η Creta InterClinic είναι συμβεβλημένη με την πλειοψηφία των ιδιωτικών ασφαλιστικών εταιρειών που λειτουργούν στη χώρα μας.

Ανάλογα με την εταιρεία και το ασφαλιστικό πρόγραμμα, μια ιδιωτική ασφάλεια μπορεί να καλύψει από ένα ποσοστό του κόστους νοσηλείας μέχρι και το πλήρες κόστος, συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των ιατρών και των αναισθησιολόγων. Στις περισσότερες περιπτώσεις λοιπόν, η ιδιωτική ασφάλεια λειτουργεί επικουρικά με τον ΕΟΠΥΥ, και έτσι πληρώνονται όλα τα νοσήλια, με το λιγότερο δυνατό κόστος για τον ασφαλισμένο.

Το αρμόδιο τμήμα είναι απόλυτα καταρτισμένο στο να εκδώσει και να συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αλλά και να διευκολύνει τον ασθενή με κάθε δυνατό τρόπο.

Πρίν τη εισαγωγή είναι καλό να επικοινωνήσετε με τον ασφαλιστή σας και να ενημερωθείτε :

  • για την ισχύ του συμβολαίου σας
  • το ποσοστό της ασφαλιστικής σας κάλυψης
  • τη δικαιούμενη θέση νοσηλείας, βασει του συμβολαίου σας

Επίσης, κατά την εισαγωγή σας, θα χρειαστεί να προσκομίσετε :

  • Τον αριθμό συμβολαίου της ιδιωτικής ασφάλειας
  • Το τηλέφωνο επικοινωνίας του ασφαλιστή σας

Σε περιπτώσεις μη συμβεβλημένων ασφαλιστικών εταιρειών, η έκδοση και συγκέντρωση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών διευκολύνει τον ασθενή προκειμένου να αποζημιωθεί από την Ασφαλιστική του Εταιρεία.

Για περισσότερες πληροφοριες σχετικά με τις διαδικασίες εισαγωγής με ιδιωτική ασφάλεια, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Κίνησης της Creta InterClinic, στο τηλέφωνο: 2810-371451