Τμήμα Διεθνών Ασθενών

Η Creta Interclinic έχει δημιουργήσει ένα ξεχωριστό τμήμα για τους Διεθνείς Ασθενείς (IPD).
Το τμήμα διεθνών ασθενών έχει όλη την εποπτεία και την ευθύνη σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες που απαιτούνται, απο τις ασφαλιστικές εταιρίες του εξωτερικού καθώς και τις πρεσβείες, για την παροχή υπηρεσιών υγείας στου Διεθνείς Ασθενείς.

Το προσωπικό του τμήματος των Διεθνών Ασθενών είναι πολύγλωσσο (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ολλανδικά) και ειδικά εκπαιδευμένο ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί σε όλες τις ανάγκες και προσδοκίες των Διεθνών Ασθενών και των οικείων τους σε όλη τη διάρκεια παραμονής τους στην Creta InterClinic.

Η Creta InterClinic για τις υπηρεσίες που προσφέρει προς τους Διεθνείς Ασθενείς είναι Επίσημο Πιστοποιημένο μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Temos International κατά το πρότυπο “ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ”.

Για να επικοινωνήσετε με το τμήμα Διεθνών Ασθενών καλέστε μας στο τηλέφωνο 2810-371205, 2810-373890.