Οι εγκαταστάσεις και ο Εξοπλισμός της

Creta InterClinic

Με κύριο μέλημα την παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας η Creta InterClinic προσφέρει συνεχώς στους ιατρούς της, εξοπλισμό και διαγνωστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας. Η συνολική ιατροτεχνική υποδομή και οι δυνατότητες άνετης και λειτουργικής φιλοξενίας, καθιστούν ιδανικές τις συνθήκες για την εξυπηρέτηση του κάθε ασθενούς τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στην δευτεροβάθμια φροντίδα υγείας. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην εξυπηρέτηση ατόμων με κινητικές δυσκολίες καθώς ο σχεδιασμός της κλινικής έχει γίνει έτσι, ώστε να τους εξασφαλίζει άνετη πρόσβαση σε όλους τους χώρους.

Η Creta InterClinic αναπτύσσεται σε εξήντα έξι (66) κλίνες, πλήρως εξοπλισμένες με όλες τις ανέσεις, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων (4) κλινών Μ.Ε.Θ. (μονάδα εντατικής θεραπείας) που διασφαλίζουν την υποστήριξη άμεσης και επείγουσας εντατικής ιατρικής. Τρεις (3) αίθουσες χειρουργείων πλήρως εξοπλισμένες με άρτια χειρουργικά μηχανήματα και ένα (1) σηπτικό ιατρείο, στο οποίο εκτελούνται μικρές χειρουργικές πράξεις. Για την κάλυψη ασθενών που χρήζουν μεταφοράς, η Creta InterClinic διαθέτει τρία (3) σύγχρονα ασθενοφόρα πλήρως εξοπλισμένα.

Η Creta InterClinic διαθέτει δωμάτια νοσηλείας όλων των κατηγοριών (Lux, Μονόκλινο, Δίκλινο, Τρίκλινο, Πεντάκλινο) στα οποία αναπτύσσονται 62 κλίνες.
Τα δωμάτια είναι πλήρως εξοπλισμένα με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και στο κάθε ένα παρέχεται :

 • Προσωπικό W.C.
 • Δορυφορική Τηλεόραση
 • Κλιματιστικό
 • Δωρεάν Internet (Wi-fi)
 • Τηλέφωνο

Η Creta InterClinic διαθέτει τρείς χειρουργικές αίθουσες πλήρως σχεδιασμένες και οργανωμένες σύμφωνα με τα Διεθνή πρότυπα. Το χειρουργικό τμήμα της κλινκής είναι επανδρωμένο με άριστο επιστημονικό προσωπικό, εξειδικευμένους νοσηλευτές και μηχανήματα προηγμένης τεχνολογίας.
Επίσης η Creta InterClinic διαθέτει ένα σηπτικό χειρουργικό ιατρείο στο οποίο εκτελούνται μικρές χειρουργικές επεμβάσεις.

Η Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Creta InterClinic είναι εξοπλισμένη με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και διαθέτει κάλυψη όλο το 24ωρο με εξειδικευμένο Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό που έχει επιλεγεί για τις γνώσεις και το ήθος του, με σκοπό να προασπίσει την υγεία των ασθενών και να συντομεύσει τον χρόνο νοσηλείας τους.
Από την πρώτη στιγμή της άφιξης των ασθενών στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας ένας ειδικευμένος νοσηλευτής ή νοσηλεύτρια αναλαμβάνει την εισαγωγή τους. Κατόπιν οι θεράποντες ιατροί και το Νοσηλευτικό προσωπικό αναλαμβάνουν την φροντίδα τους για την πληρέστερη αντιμετώπιση των αναγκών τους.

Η Creta InterClinic με κύριο μέλημα την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας παρέχει συνεχώς στου ιατρούς της, εξοπλισμό και διαγνωστικά μέσα τελευταίας τεχνολογίας.

 • Ψηφιακό Σύστημα ακτινογράφησης GE Optima XR 646
 • Αξονικός Τομογράφος SOMATOM go TOP 128
 • Μαγνητικός Τομογράφος SIEMENS ESSENZA DOT 1.5 TESLA
 • Υπερηχοτομογράφος GE LOGIQ FORTIS
 • Υπερηχοτομογράφος  GE LOGIQ E10s
 • Υπερηχοτομογράφος GE LOGIQ S7
 • Καρδιουπερηχοτομογράφος GE VIVID T8
 • Ψηφιακός Αγγειογράφος GE INNOVA 3100
 • Ψηφιακός Μαστογράφος GE SENOGRAPHE Pristina 3D
 • Μηχάνημα Μέτρησης Οστικής Πυκνότητας GE LUNAR DPX
 • Φορητό Ακτινολογικό SMAM MOBILDRIVE AR-15 / XOGRAPH IMAGINE SYSTEM
 • Διοισοφάγιος Υπέρηχος GE VIVID i
 • Φορητό Ακτινοσκοπικό C-arm  CIOS ALPHA VA20

Η Creta InterClinic διαθέτει τρία (3) ασθενοφόρα για την κάλυψη περιστατικών που χρήζουν διακομιδής ασθενών της Κλινικής αλλά και γενικά όσων ασθενών χρήζουν διακομιδής.
Τα ασθενοφόρα μας είναι πλήρως εξοπλισμένα, υποστηρίζονται από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό και είναι σε διαρκή ετοιμότητα παρέχοντας την δυνατότητα να αντιμετωπιστεί ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε επείγον πρόβλημα υγείας.