Πληροφορίες για το Τεστ κατα του ιού

Covid -19

Σας ενημερώνουμε ότι στη Creta Interclinic, μέλος του ομίλου HHG, σας παρέχουμε καθημερινά την δυνατότητα διαγνωστικού ελέγχου για τον Covid-19.

  • Real Time PCR για παρουσία αντιγόνου SARS-CoV-2 σε ρινο-στοματοφαρυγγικό επίχρισμα
  • Rapid Test (ταχεία εξέταση) για παρουσία αντιγόνου SARS-CoV-2 σε ρινο-στοματοφαρυγγικό επίχρισμα
  • Μέτρηση αντισωμάτων IgG/IgM στο αίμα έναντι του SARS-Cov-2

Μπορείτε να δείτε τον τιμοκατάλογο εδώ.