Καρδιολογικό Εργαστήριο

Στην Creta Inter Clinic λειτουργεί καθημερινά καρδιολογικό ιατρείο.
Στα πλαίσια του ιατρείου πραγματοποιείται πλήρης κλινική καρδιολογική εξέταση από τους καρδιολόγους και αποφασίζεται η περαιτέρω διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ξεχωριστά για τον κάθε ασθενή.
H Creta InterClinic ασχολείται με όλο το φάσμα της καρδιολογικής νόσου των ενηλίκων (αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδαιμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια στεφανιαία νόσο, οξέα στεφανιαία σύνδρομα, βαλβιδοπάθειες, αρρυθμίες όπως κολπική μαρμαρυγή και πτερυγισμό, μυοκαρδιοπάθειες κ.α.) καθώς και με τον προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο (π.χ. αθλητές, χορήγηση βεβαιώσεων για άθληση, καρδιολογικό check up ενηλίκων). Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του εξεταζόμενου αυτό είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί στην Creta InterClinic, εάν ο ίδιος το επιθυμεί, ενώ υπάρχει η δυνατότητα νοσηλείας και στην εντατική μονάδα για περιστατικά αυξημένης βαρύτητας.

Στην Creta InterClinic προσφέρεται η δυνατότητα για την πραγματοποίηση των εξής παρακλινικών εξετάσεων:

  • Πλήρης κάλυψη βιοχημικού/αιματολογικού εργαστηρίου για άμεση μέτρηση καρδιακών ενζύμων (τροπονίνης αυξημένης ευαισθησίας) προς αποκλεισμό εμφράγματος του μυοκαρδίου καθώς και πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης εργαστηριακής εξέτασης χρειαστεί (π.χ. έλεγχος χοληστερίνης , σακχάρου, κ.α.)
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών
  • Υπερηχογράφημα (Triplex) καρδιάς συμπεριλαμβανομένου απεικόνιση και μέτρηση διαστάσεων της θωρακικής αορτής
  • Καταγραφή ρυθμού για 24-ωρες-5ημέρες (Holter ρυθμού)
  • Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα (Test κοπώσεως)

Κέντρο στεφανιαίας νόσου

Ιδιαίτερο πεδίο του καρδιολογικού τμήματος της κλινικής μας αποτελεί η διάγνωση και παρακολούθηση της στεφανιαίας νόσου καθώς και η θεραπεία οξέων εκδηλώσεων της νόσου(ασταθής στηθάγχη, οξύ έμφραγμα του μυοκαρδίου). Πλέον είναι διαθέσιμες στο Creta Inter Clinic όλες οι σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας της νόσου.
Συγκεκριμένα:
1.δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα

2.σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου με δοκιμασία κοπώσεως ή φαρμακευτική δοκιμασία με χορήγηση διπυριδαμόλης

3. Stress Echo (δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία)

4. MRI καρδίας/ Stress MRI

5. CT στεφανιογραφία(αξονική στεφανιογραφία)

6. επεμβατική στεφανιογραφία με δυνατότητα άμεσης αγγειοπλαστικής

 

Οι καρδιολόγοι  της Creta InterClinic βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με την καρδιοχειρουργική ομάδα της,  σε περίπτωση που απαιτείται λήψη σύνθετης απόφασης για την διαγνωσθείσα νόσο (Ομάδα καρδιάς- ΄΄Ηeart-Team»).