Τα επεμβατικά τμήματα της

Creta InterClinic

Στα επεμβατικά τμήματα της Creta InterClinic, που στελεχώνονται από ιδιαίτερα έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό, πραγματοποιούνται όλες οι σύγχρονες διαγνωστικές και θεραπευτικές μέθοδοι. Έτσι επιτυγχάνεται σε λιγότερο χρόνο, ανώδυνα και με μικρό κόστος η ελαχιστοποίηση του κινδύνου για τον ασθενή αποφεύγοντας ανοιχτές επεμβάσεις στο χειρουργείο.

Τα επεμβατικά τμήματα της Creta InterClinic απαρτίζονται απο :