Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας

Η Επεμβατική Ακτινολογία αποτελεί ένα σχετικά καινούργιο τμήμα της Ακτινολογίας, που προσφέρει εναλλακτικές λύσεις σε ιατρικά προβλήματα τα οποία στις περισσότερες περιπτώσεις αντιμετωπίζονταν μέχρι σήμερα με ανοικτές χειρουργικές τεχνικές. Για την εκτέλεση των επεμβατικών πράξεων, η Επεμβατική Ακτινολογία βασίζεται στις γνωστές απεικονιστικές τεχνικές, όπως η Ακτινοσκόπηση (Ακτίνες-Χ), η Αγγειογραφία, η Υπερηχοτομογραφία (Υπέρηχοι) και η Υπολογιστική (Αξονική) Τομογραφία.

O κύριος στόχος της Επεμβατικής Ακτινολογίας είναι να επιτευχθεί μία θεραπευτική λύση με τους λιγότερους δυνατούς κινδύνους και επιπλοκές και με τη συντομότερη δυνατή μετεπεμβατική φάση ανάρρωσης, αντικαθιστώντας μία μεγάλη χειρουργική επέμβαση. Στη συντριπτική δε πλειοψηφία των περιπτώσεων, οι επεμβατικές πράξεις διενεργούνται με τοπική αναισθησία του δέρματος και σε μερικές άλλες, με ήπιας έως μέτριας μορφής καταστολή.