Τμήμα Επεμβατικής Καρδιολογίας

Στο τμήμα επεμβατικής καρδιολογίας της Creta InterClinic εκτελούνται οι επεμβατικές πράξεις Στεφανιογραφία – Αγγειοπλαστική.
Η εξέταση της Στεφανιογραφίας γίνεται επειγόντως ή προγραμματισμένα, ανάλογα με τη φύση της ένδειξης (διαγνωστική, στα πλαίσια προεγχειρητικής καρδιοχειρουργικής επέμβασης, εμφράγματος μυοκαρδίου, στηθάγχης, αρρυθμιών κλπ).
O ασθενής προσέρχεται πρωινή ώρα στην κλινική για την πραγματοποίηση της εισαγωγής του (απαραίτητο το ασφαλιστικό βιβλιάριο σε ισχύ).  Σε περίπτωση ασθενούς που νοσηλεύεται σε νοσοκομείο που δεν διαθέτει αιμοδυναμικό εργαστήριο, μπορεί κατόπιν συνεννόησης να γίνει διακομιδή με ασθενοφόρο της κλινικής. Μετά την προετοιμασία και τα αποτελέσματα των αιματολογικών εξετάσεων, ο ασθενής μεταφέρεται στο αιμοδυναμικό εργαστήριο φορώντας ειδική στολή μιας χρήσης και η στεφανιογραφία γίνεται ως εξής: χορηγείται με μια λεπτή ένεση τοπική αναισθησία στο δεξιό άκρο χέρι και τοποθετείται ένα θηκάρι (μοιάζει με φλεβοκαθετήρα) στην κερκιδική αρτηρία στο ύψος του καρπού. Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί το αριστερό άκρο χέρι ή πολύ σπάνια (<1%) η βουβωνική περιοχή του ποδιού, αν η προσπέλαση από το χέρι αποδειχτεί αδύνατη.
Μέσα από το θηκάρι αυτό, τοποθετούμε λεπτούς σωλήνες (=καθετήρες) που φτάνουν μέχρι την καρδιά, στο σημείο που ξεκινούν τα στεφανιαία αγγεία. Από τους καθετήρες αυτούς, χορηγούμε σκιαγραφικό φάρμακο στα στεφανιαία αγγεία και χρησιμοποιούμε ακτίνες Χ για να απεικονίσουμε το εσωτερικό (αυλό) των στεφανιαίων αγγείων, ώστε να διαπιστώσουμε αν υπάρχουν στενώσεις.
Η εξέταση αυτή είναι ανώδυνη, η διάρκειά της υπολογίζεται συνήθως σε 30 λεπτά, ο ασθενής έχει πλήρως τις αισθήσεις του και συνομιλεί με το γιατρό που κάνει την εξέταση. Ο ασθενής εξέρχεται της κλινικής αυθημερόν μετά από 3ωρη παρακολούθηση, μπορεί να περπατήσει, να οδηγήσει κανονικά κλπ.

Αν κατά τη διάρκεια της στεφανιογραφίας διαπιστωθούν σημαντικές βλάβες στα στεφανιαία αγγεία (στένωση >50% του αυλού), υπάρχει η δυνατότητα να γίνει άμεσα η διάνοιξη και αποκατάσταση των στενώσεων αυτών με την Αγγειοπλαστική. Αυτό γίνεται πάντα σε συνεννόηση με τον ασθενή και το περιβάλλον του. Κατά τη διαδικασία της αγγειοπλαστικής, από τους καθετήρες που τοποθετούνται στην καρδιά, προωθούνται λεπτά μπαλόνια που φτάνουν στο σημείο της στένωσης, διατείνονται και ανοίγουν τις στενώσεις. Κατά κανόνα, η οριστική αποκατάσταση των στενώσεων στις στεφανιαίες αρτηρίες, απαιτεί ένα ή περισσότερα stents, τα οποία είναι μπαλόνια που περιβάλλονται από ειδικό πλέγμα που παραμένει στο σημείο της διαστολής. Το πλέγμα αυτό είναι εμποτισμένο με ειδικό φάρμακο που εμποδίζει την επαναστένωση στο σημείο του stent. Η διάρκεια μιας μέσης αγγειοπλαστικής υπολογίζεται συνήθως σε 30-40 λεπτά. Μετά από αγγειοπλαστική ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για 24 ώρες, πλήρως κινητοποιημένος, για παρακολούθηση.

Αν και η στεφανιογραφία είναι μια καταξιωμένη και ασφαλής εξέταση στην οποία ο ασθενής βρίσκεται υπό συνεχή λεπτομερή παρακολούθηση (ρυθμός της καρδιάς, οξυγόνωση του αίματος, μέτρηση της πίεσης) όπως σε όλες τις επεμβατικές διαγνωστικές εξετάσεις υπάρχει η πιθανότητα σπάνιων ανεπιθύμητων παρενεργειών (<1%), όπως αιμορραγία στο σημείο της παρακέντησης, σπασμός ή θρόμβωση της κερκιδικής αρτηρίας στη θέση της προσπέλασης, αλλεργία στο σκιαγραφικό φάρμακο, τάση για έμετο στη διάρκεια της εξέτασης,παροδική πτώση της πίεσης και των παλμών (βαγοτονική αντίδραση) και επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς που πάσχουν από νεφρική ανεπάρκεια.
Οι ανεπιθύμητες παρενέργειες της αγγειοπλαστικής συμπεριλαμβάνουν επιπλέον σπάνια (~1%) το έμφραγμα του μυοκαρδίου από την απόφραξη του αγγείου που προσπαθούμε να διανοίξουμε, το αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο (<0,1%) ή την ανάγκη επείγουσας καρδιοχειρουργικής επέμβασης για αντιμετώπιση των επιπλοκών της πράξης (< 0,1%).

Πλην των ιατρικών σχετικών πληροφοριών, για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με οικονομικά και γραφειοκρατικά θέματα, μπορείτε να επικοινωνήστε με το γραφείο κίνησης, τηλ. 2810-371451.