Ο παθολογικός τομέας της

Creta InterClinic

Ο παθολογικός τομέας της Creta InterClinic ασχολείται με την πρόληψη, διάγνωση και την μη χειρουργική θεραπεία των νοσημάτων σε ασθενείς και αποτελεί τη βασική επιστήμη της κλινικής Ιατρικής. Το φάσμα του παθολογικού τομέα περιλαμβάνει διαταραχές του κυκλοφοριακού, του αναπνευστικού, αιμοποιητικού, πεπτικού, ενδοκρινολογικού, νευρικού και ουροποιητικού συστήματος, καθώς επίσης μεταβολικές και βιοχημικές διαταραχές και λοιμώδη νοσήματα.

Για την κάλυψη του παθολογικού τομέα στην Creta InterClinic διατίθενται κλίνες με όλες τις σύγχρονες ανέσεις που αναπτύσσονται σε δωμάτια όλων των κατηγοριών. Στον παθολογικό τομέα της Creta InterClinic υπάγονται τα ακόλουθα τμήματα :