Καρδιολογικό Τμήμα

Στην Creta Inter Clinic λειτουργεί καθημερινά καρδιολογικό ιατρείο.
Στα πλαίσια του ιατρείου πραγματοποιείται πλήρης κλινική καρδιολογική εξέταση από τους καρδιολόγους και αποφασίζεται η περαιτέρω διαγνωστική και θεραπευτική προσέγγιση ξεχωριστά για τον κάθε ασθενή.
H Creta InterClinic ασχολείται με όλο το φάσμα της καρδιολογικής νόσου των ενηλίκων (αρτηριακή υπέρταση, υπερλιπιδαιμίες, καρδιακή ανεπάρκεια, χρόνια στεφανιαία νόσο, οξέα στεφανιαία σύνδρομα, βαλβιδοπάθειες, αρρυθμίες όπως κολπική μαρμαρυγή και πτερυγισμό, μυοκαρδιοπάθειες κ.α.) καθώς και με τον προληπτικό καρδιολογικό έλεγχο (π.χ. αθλητές, χορήγηση βεβαιώσεων για άθληση, καρδιολογικό check up ενηλίκων). Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητη η νοσηλεία του εξεταζόμενου αυτό είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί στην Creta InterClinic, εάν ο ίδιος το επιθυμεί, ενώ υπάρχει η δυνατότητα νοσηλείας και στην εντατική μονάδα για περιστατικά αυξημένης βαρύτητας.

Στην Creta InterClinic προσφέρεται η δυνατότητα για την πραγματοποίηση των εξής παρακλινικών εξετάσεων:

  • Πλήρης κάλυψη βιοχημικού/αιματολογικού εργαστηρίου για άμεση μέτρηση καρδιακών ενζύμων (τροπονίνης αυξημένης ευαισθησίας) προς αποκλεισμό εμφράγματος του μυοκαρδίου καθώς και πραγματοποίηση οποιασδήποτε άλλης εργαστηριακής εξέτασης χρειαστεί (π.χ. έλεγχος χοληστερίνης , σακχάρου, κ.α.)
  • Ηλεκτροκαρδιογράφημα 12 απαγωγών
  • Υπερηχογράφημα (Triplex) καρδιάς συμπεριλαμβανομένου απεικόνιση και μέτρηση διαστάσεων της θωρακικής αορτής
  • Καταγραφή ρυθμού για 24-ωρες-5ημέρες (Holter ρυθμού)
  • Δοκιμασία κοπώσεως σε κυλιόμενο τάπητα (Test κοπώσεως)

Επιπλέον υπάρχει η δυνατότητα για περαιτέρω εξειδικευμένο καρδιολογικό έλεγχο εάν κριθεί απαραίτητο:

  • Σπινθηρογράφημα μυοκαρδίου (SPECT) σε κυλιόμενο τάπητα ή φαρμακευτική κόπωση (χορήγηση διπυριδαμόλης) για ανίχνευση καρδιακής ισχαιμίας
  • Στεφανιογραφία για έλεγχο των στεφανιαίων αγγείων είτε προγραμματισμένα είτε σε επείγουσα βάση με δυνατότητα άμεσης αγγειοπλαστικής.

Οι καρδιολόγοι της Creta InterClinic βρίσκονται σε άμεση συνεργασία με την καρδιοχειρουργική ομάδα της, σε περίπτωση που απαιτείται λήψη σύνθετης απόφασης για την διαγνωσθείσα νόσο (Ομάδα καρδιάς- ΄΄Ηeart-Team»).