Προληπτικοί Έλεγχοι

Check Up

Η Creta InterClinic παρακολουθώντας σταθερά τις εξελίξεις στον τομέα της προληπτικής ιατρικής, προχώρησε στην δημιουργία ειδικών πακέτων εξετάσεων με κριτήρια που καλύπτουν πλήρως όλες τις πληθυσμιακές ομάδες.

Ο προληπτικός έλεγχος έχει σαν αντικείμενο τον προσδιορισμό της γενικής κατάστασης της υγείας και την έγκαιρη διάγνωση διαφόρων νοσημάτων. Δίνει ταυτόχρονα χρήσιμες πληροφορίες για την εξέλιξη της κατάστασης της υγείας του ατόμου, καθώς και για την ύπαρξη προδιάθεσης για κάποια πάθηση, ούτως ώστε αυτή να διαγνωσθεί σε πρώιμο στάδιο και να αντιμετωπισθεί με επιτυχία.

Το αιματολογικό Check Up της Creta InterClinic περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις :

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • Ουρικό Οξύ
 • Σάκχαρο
 • Ουρία
 • Κρεατινίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL Χοληστερίνης
 • LDL Χοληστερίνης
 • Χοληστερίνη
 • SGOT Τρανσαμινάση
 • SGPT
 • ΤΚΕ (ταχύτητα καθίζησης)
 • Παθολογική Εξέταση

Τιμή : 35€

Το καρδιολογικό Check Up της Creta InterClinic περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις :

 • Γενική Αίματος
 • Ουρία Αίματος
 • Ουρικό Οξύ
 • Σάκχαρο
 • Κρεατινίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL Χοληστερίνης
 • LDL Χοληστερίνης
 • Χοληστερίνη
 • SGOT Τρανσαμινάση
 • SGPT
 • Κάλιο
 • Νάτριο
 • ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογράφημα)
 • Triplex Καρδιάς (υπερηχογράφημα)
 • Καρδιολογική Εξέταση

Τιμή : 70€

Το Check Up Ανδρών της Creta InterClinic περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις :

 • PSA (προστατικό αντιγόνο)
 • Υπερηχογράφημα Άνω και Κάτω κοιλίας
 • Ακτινογραφία Θώρακος
 • Παθολογική Εξέταση

Τιμή : 35€

Το Ενδοκρινολογικό Check Up  της Creta InterClinic περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις :

 • TSH (θυροειδότροπος ορμόνη)
 • Υπερηχογράφημα θυροειδούς
 • Ενδοκρινολογική Εξέταση

Τιμή : 35€

Το Προαγωνιστικό Check Up της Creta InterClinic περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις :

 • Γενική Αίματος
 • Ουρία Αίματος
 • Ουρικό Οξύ
 • Κρεατινίνη
 • Τριγλυκερίδια
 • HDL Χοληστερίνης
 • LDL Χοληστερίνης
 • Χοληστερίνη
 • SGOT Τρανσαμινάση
 • SGPT
 • ΗΚΓ (ηλεκτροκαρδιογράφημα)
 • Triplex Καρδιάς (υπερηχογράφημα)
 • Καρδιολογική Εξέταση

Τιμή : 60€

Το Check Up για τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα της Creta InterClinic περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις :

 • Αντισώματα Ηπατίτιδας C-ANTI HCV
 • Αντισώματα HIV I+II
 • Αυστραλιανό Αντιγόνο HBsAg
 • ΑΝΤΙ HBs
 • ANTI-HBc Ολικό
 • VDRL Ορού

Τιμή : 45€

Ο Προγεννητικός Έλεγχος της Creta InterClinic περιλαμβάνει τις εξής εξετάσεις :

 • Γενική Αίματος
 • Γενική Ούρων
 • Χρόνος Προθρομβίνης (PT)
 • A.P.T.T.
 • Ομάδα Αίματος
 • RHESUS Αίματος
 • Ηλεκτροφόρηση Αιμοσφαιρίνης
 • Σίδηρος Ορού
 • Φερριτίνη
 • Αντισώματα HIV I+II
 • Αυστραλιανό Αντιγόνο HBsAg
 • Αντισώματα Ηπατίτιδας C-ANTI HCV
 • VDRL Ορού
 • Αντισώματα Ερυθράς IgG
 • Αντισώματα Ερυθράς IgM
 • Αντισώματα CMV IgG
 • Αντισώματα CMV IgM
 • Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgG
 • Αντισώματα Τοξοπλάσματος IgM

Τιμή : 120€

Για να κλείσετε το Check Up σας, ή για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στα τηλέφωνα : 2810-373800, 2810-373802, 2810-373817.